درولف
نسخه: 1.0.7
دسته: بازی
person 774 half star full star full star full star full star
قیمت: رایگان
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
jon reid
سایت پشتیبانی:
http://drolf.club

درولف (DROLF)

توضیحات

درولف یک گلف بازی از نوع معمایی است که قانون اصلی آن، انداختن توپ در داخل چاله می باشد. مسیر رساندن توپ شفاف نیست و برای همین باید برای موفقیت از خلاقیتتان استفاده کنید.

A unique golf puzzle game, with a simple premise; get the ball in the hole. There's not always a clear path though, so you'll have to get creative. Draw your own walls and figure out how to get the ball into that elusive hole. - 81 levels - 9 unique level themes - AR Kit supported - Apple Pencil supported


توضیحات بیشتر