گریزان
نسخه: 1.1
دسته: بازی
person 108 half star full star full star full star full star
قیمت: رایگان
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Full Fat
سایت پشتیبانی:
http://www.full-fat.com

گریزان (Evader!)

توضیحات

بازی گریزان یک بازی پرواز به سمت بی نهایت است که در دنیایی نئونی رخ می دهد. در این بازی تفننی سفر بی انتهایی را پیش رو دارید که می بایست در آن تا جایی که امکان دارد ادامه دهید. طی کردن مسیر بیشتر باعث بالاتر رفتن سرعت شما می شود.

IT’S SIMPLE: NEVER STOP FLYING – Can You Become the Evader! Champion? Blaze your neon trail and launch into the infinite arcade world of Evader! RIDE TO THE HORIZON Jump to flight and traverse your ship on an endless voyage. The further you fly, the faster your ship will become! BE THE PILOT Control the ship on your own Kessel Run. Tap all four walls to change your flight path to evade the laser hazards and perilous obstacles! BLAST TO FIRST PLACE Boost, unlock and perfect your Evader! score to top the rankings and become the Evader! Champion in the leaderboards! A NEW FRONTIER OF UNLOCKS Collect, Roulette Spin and Win Gems to hack your Evader! ship to pixel perfection with brand new ships and trails to unlock! NO MORE ADS? HACK THEM OUT WITH A ONE-TIME PURCHASE Buy the full game and remove ads in-game for the true arcade experience. FULL FAT are industry-leaders with over 20 years of experience in providing mobile gaming experiences on the go for players of all ages to enjoy! JOIN THE FULL FAT COMMUNITY Like: facebook.com/fullfatgames Follow: Instagram.com/fullfatgames Follow: twitter.com/fullfatgames Subscribe: youtube.com/fullfatgames


توضیحات بیشتر