دعاهای بخت گشا
نسخه: 7
دسته: کتاب‌‌ها
اندازه: -
person 6 empty star empty star half star full star full star
قیمت: ۱۶۶,۵۰۰ ریال
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Ali Shekari

دعاهای بخت گشا (دعاهای بخت گشا)

توضیحات

و خدا میفرماید : مرا با خلوص دل بخوانید که من دعای شما را مستجاب میکنم... در این برنامه مجموعه دعاهای بخت گشایی و افزایش خواستگار را جمع آوری کرده ایم : دعای باز کردن بخت بسته شده دعای تجدید ازدواج برای زنان دعای مجرب بخت گشایی شوهر کردن دختران بی خواستگار زیاد شدن خواستگار نماز هفت بانو نماز ازدواج موفق برای پسران راضی شدن خانواده برای ازواج دعای چهل کلید پیدا کردن همسر دلخواه و ... این دستورالعمل ها از منابع معتبر استخراج شده است از عمل کردن به آنها غفلت نورزید تا نتیجه مطلوب را به دست آورید و از مراجعه به افرادی که تحت عنوان رمال و دعا نویس فعالیت می کنند، خود داری نمایید، زیرا از مراجعه به آنان، جز هدر دادن وقت و پولتان ، چیزی عایدتان نخواهد شد... امکانات : نشانه گذاری آخرین مطالعه برای خواندن از همان قسمت در ورود بعدی به نرم افزار افزودن مطلب مورد علاقه به لیست علاقمندیها جستجوی یک کلمه در بین محتوای کل بانک داده تغییر اندازه قلم رفتن به مطلب بعدی و قبلی با یک کلیک بزرگ نمایی تصاویر

و خدا میفرماید : مرا با خلوص دل بخوانید که من دعای شما را مستجاب میکنم... در این برنامه مجموعه دعاهای بخت گشایی و افزایش خواستگار را جمع آوری کرده ایم : دعای باز کردن بخت بسته شده دعای تجدید ازدواج برای زنان دعای مجرب بخت گشایی شوهر کردن دختران بی خواستگار زیاد شدن خواستگار نماز هفت بانو نماز ازدواج موفق برای پسران راضی شدن خانواده برای ازواج دعای چهل کلید پیدا کردن همسر دلخواه و ... این دستورالعمل ها از منابع معتبر استخراج شده است از عمل کردن به آنها غفلت نورزید تا نتیجه مطلوب را به دست آورید و از مراجعه به افرادی که تحت عنوان رمال و دعا نویس فعالیت می کنند، خود داری نمایید، زیرا از مراجعه به آنان، جز هدر دادن وقت و پولتان ، چیزی عایدتان نخواهد شد... امکانات : نشانه گذاری آخرین مطالعه برای خواندن از همان قسمت در ورود بعدی به نرم افزار افزودن مطلب مورد علاقه به لیست علاقمندیها جستجوی یک کلمه در بین محتوای کل بانک داده تغییر اندازه قلم رفتن به مطلب بعدی و قبلی با یک کلیک بزرگ نمایی تصاویر


توضیحات بیشتر