ایستگاه
نسخه: 2.0
دسته: مسیریابی
person 6 empty star empty star half star full star full star
قیمت: رایگان
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Sayyed Ahmad Mahroo
سایت پشتیبانی:
http://shafi.ee

ایستگاه (i-Station)

توضیحات

در شهری به بزرگی تهران مطمئنا اطلاع داشتن از تمامی مسیرها و راه ها برای سفر های درون شهری کاری بسیار دشوار است. مخصوصا وقتی که خودروی شخصی نداشته باشید و بخواهید از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایید. اینجاست که دو وسیله حمل و نقل عمومی مترو و خطوط اتوبوسرانی سریع یا همان BRT می تونه کمک کننده بزرگی باشد. اپلیکیشن ایستگاه با در بر داشتن تمامی خوطوط متروی تهران و تمامی خطوط BRT و با محیط کاربر پسند می تواند کمک شایان توجهی را به شما در پیدا کردن مسیرخود نماید. از قابلیت های آن می توان به : 1- در بر داشتن تمامی خطوط مترو 2- مشخص نمودن تقاطع خطوط مترو با یکدیگر برای تغییر مسیر 3- آدرس و مشخصات و امکانات هر ایستگاه مترو به صورت جداگانه 4- معرفی امکانات برای ایستگاه ها به صورت یکجا 5- در بر داشتن تمامی خطوط BRT و ... طراحی و پیاده سازی : امین شفیعی

در شهری به برزگی تهران مطمعنا اطلاع داشتن از تمامی مسیرها و راه ها برای سفر های درون شهری کاری بسیار دشوار است. مخصوصا وقتی که خودروی شخصی نداشته باشید و بخواهید از خودروی شخصی استفاده نمایید. اینجاست که دو وسیله حمل و نقل عمومی مترو و خطوط اتوبوسرانی سریع یا همان BRT می تونه کمک کننده بزرگی باشد. اپلیکیشن ایستگاه با در بر داشتن تمامی خوطوط متروی تهران و تمامی خطوط BRT و با محیط کاربر پسند می تواند کمک شایان توجهی را به شما در پیدا کردن مسیرخود نماید. از قابلیت های آن می توان به : 1- در بر داشتن تمامی خطوط مترو 2- مشخص نمودن تقاطع خطوط مترو با یکدیگر برای تغییر مسیر 3- آدرس و مشخصات و امکانات هر ایستگاه مترو به صورت جداگانه 4- معرفی امکانات برای ایستگاه ها به صورت یکجا 5- در بر داشتن تمامی خطوط BRT و ... توجه : با توجه به اطلاع رسانی ایستگاه های نزدیک شما توسط اپلیکیشن، این اپلیکیشن ازموقعیت یابی در حالت پس زمینه استفاده می کند که در مصرف باتری شما تاثیر گذار است و قابل غیر فعال سازی می باشد. NOTE: "Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life." طراحی و پیاده سازی : امین شفیعی


توضیحات بیشتر

no screenshot for iphone

no screenshot for ipad