رفاه یاب
نسخه: 1.0.2
دسته: مسیریابی
person 6 empty star empty star half star full star full star
قیمت: رایگان
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Yara

رفاه یاب (رفاه یاب)

توضیحات

این اپلیکیشن اطلاعـات کلـی در ارتبـاط بـا شـعب،باجه ها و خودپردازهای بانـک رفاه در سراسـر کشـور را در اختیـار مشتریان قرار می دهد. برخی از امکانات این سامانه عبارتند از: امکان نمایش نزدیکترین شعبه با توجه به موقعیت جغرافیایی کاربر نمایش مسیر برای رسیدن به شعبه مورد نظر بر روی نقشه با توجه به موقعیت کنونی کاربر با استفاده از اینترنت امکان جستجوی و ارائه لیست شعب،باجه ها و خودپردازها در شعاع موقعیت مکانی کاربر موقعیت مکانی دقیق شعب،باجه ها و خودپردازها(مبتنی برGPS) نمایش موقعیت کاربر بر روی نقشه(مبتنی برGPS) امکان جستجوی شعب براساس نام، کد شعبه و یا بخشی از نشانی محدوده مورد نظر امکان فیلتر کردن و جستجوی پیشرفته به تفکیک نام سرپرستی،امکان صدور آنی کارت،خدمات ارزی و دستگاه خودپرداز امکان مشاهده مشخصات شعبه از جمله نشانی، تلفن تماس، نمابر،ساعت کاری، وجود دسـتگاه عابربانـک، ارائـه خدمات ارزی، صندوق امانات،صدور آنی کارت، مدیریت شعب منطقه تحت سرپرستی و... امکان نمایش عکس سردر شعب امکان تماس مستقیم با شعب،باجه ها و ادارات امور شعب بدون نیاز به خروج از برنامه نمایش اطلاعات مربوط به ادارات امور شعب

این اپلیکیشن اطلاعـات کلـی در ارتبـاط بـا شـعب،باجه ها و خودپردازهای بانـک رفاه در سراسـر کشـور را در اختيـار مشتریان قرار می دهد. برخی از امکانات این سامانه عبارتند از: امکان نمایش نزدیکترین شعبه با توجه به موقعیت جغرافیایی کاربر نمایش مسير برای رسيدن به شعبه مورد نظر بر روی نقشه با توجه به موقعیت کنونی کاربر با استفاده از اینترنت امکان جستجوی و ارائه ليست شعب،باجه ها و خودپردازها در شعاع موقعيت مکانی کاربر موقعيت مکانی دقيق شعب،باجه ها و خودپردازها(مبتنی برGPS) نمایش موقعيت کاربر بر روی نقشه(مبتنی برGPS) امکان جستجوی شعب براساس نام، کد شعبه و یا بخشی از نشانی محدوده مورد نظر امکان فیلتر کردن و جستجوی پیشرفته به تفکيک نام سرپرستی،امکان صدور آنی کارت،خدمات ارزی و دستگاه خودپرداز امکان مشاهده مشخصات شعبه از جمله نشانی، تلفن تماس، نمابر،ساعت کاری، وجود دسـتگاه عابربانـک، ارائـه خدمات ارزی، صندوق امانات،صدور آنی کارت، مدیریت شعب منطقه تحت سرپرستی و... امکان نمایش عکس سردر شعب امکان تماس مستقیم با شعب،باجه ها و ادارات امور شعب بدون نياز به خروج از برنامه نمایش اطلاعات مربوط به ادارات امور شعب


توضیحات بیشتر

no screenshot for ipad