قاصدک+
نسخه: 2.0
دسته: کاتالوگ
person 6 empty star empty star half star full star full star
قیمت: رایگان
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Hadi Tavakoli

قاصدک+ (Ghasedak+)

توضیحات

به نام آنکه هر چه هست از اوست. اول بی ابتدا و آخر بی انتهاست و به یاد حجتش که آغاز و پایان همه خوبی هاست. موسسه قاصدک شهرک مبتکر و طراح سیستم پایه پیک های تبلیغاتی و بنیانگذار سیستم بین المللی Easy Help در ایران، فعالیت خود را از سال 1377 در منطقه شهرک غرب و سعاد آباد آغاز نمود. زمانیکه اولین شماره قاصدک شهرک در مهرماه 1377 بدست خانواده های منطقه شهرک غرب و سعادت آباد رسید، مردم این بخش از تهران با پدیده ای به نام ویژه نامه محلی با سبک و سیاقی جدید آشنا شدند. حرکتی که زمینه ساز و زیر بنای بسیاری از جریانات فعلی در صنعت تبلیغات کشور شد. پس از آن در سال 1381 موسسه قاصدک شهرک برای نخستین بار در کشور سیستم بین المللیTOP TEX که مختص اطلاع رسانی در جزایر توریستی جهان است را با موفقیت در جزیره کیش اجرا و ویژه نامه قاصدک کیش را منتشر کرد. سیستمی که به عنوان یک مدل مرجع تا کنون مورد استفاده شرکت های تبلیغاتی و انتشاراتی در مناطق توریستی کشور قرار گرفته است. اما ... پس از یک دهه فعالیت مستمر، موسسه قاصدک شهر در ابتدای سال 1387 با استعانت از پروردگار متعال و یاری و اعتماد صاحبان مشاغل منطقه موفق به انتشار هفته نامه رایگان قاصدک شهر در پنج منطقه تعریف شده در تاج شمالی شهر تهران شد. نشریه رایگان قاصدک شهر در راستای اطلاع رسانی در بخش آگهی ها کوشید تا با مجموعه ای از مقالات متنوع و جذاب ، فضایی متفاوت را برای مخاطبانش فراهم آورد. تلاش صادقانه ما با استقبال شور انگیز هموطنان عزیزمان در شمال شهر تهران روبرو شد. عزیزانی که بزرگترین سرمایه و بالاترین انگیزه این مجموعه برای ارائه خدماتی بهتر هستند. در حال حاضر قاصدک شهر با پوشش کامل شمال تهران درهشت منطقه تعریف شده 1 تجریش، 2 سعادت آباد، 3 ونک، 4 پاسداران، 5 فرمانیه، 6 شهرک غرب، 7 شریعتی، 8 یوسف آباد منتشر می شود.

به نام آنکه هر چه هست از اوست. اول بی ابتدا و آخر بی انتهاست و به یاد حجتش که آغاز و پایان همه خوبی هاست. موسسه قاصدک شهرک مبتکر و طراح سیستم پایه پیک های تبلیغاتی و بنیانگذار سیستم بین المللی Easy Help در ایران، فعالیت خود را از سال 1377 در منطقه شهرک غرب و سعاد آباد آغاز نمود. زمانیکه اولین شماره قاصدک شهرک در مهرماه 1377 بدست خانواده های منطقه شهرک غرب و سعادت آباد رسید، مردم این بخش از تهران با پدیده ای به نام ویژه نامه محلی با سبک و سیاقی جدید آشنا شدند. حرکتی که زمینه ساز و زیر بنای بسیاری از جریانات فعلی در صنعت تبلیغات کشور شد. پس از آن در سال 1381 موسسه قاصدک شهرک برای نخستین بار در کشور سیستم بین المللیTOP TEX که مختص اطلاع رسانی در جزایر توریستی جهان است را با موفقیت در جزیره کیش اجرا و ویژه نامه قاصدک کیش را منتشر کرد. سیستمی که به عنوان یک مدل مرجع تا کنون مورد استفاده شرکت های تبلیغاتی و انتشاراتی در مناطق توریستی کشور قرار گرفته است. اما ... پس از یک دهه فعالیت مستمر، موسسه قاصدک شهر در ابتدای سال 1387 با استعانت از پروردگار متعال و یاری و اعتماد صاحبان مشاغل منطقه موفق به انتشار هفته نامه رایگان قاصدک شهر در پنج منطقه تعریف شده در تاج شمالی شهر تهران شد. نشریه رایگان قاصدک شهر در راستای اطلاع رسانی در بخش آگهی ها کوشید تا با مجموعه ای از مقالات متنوع و جذاب ، فضایی متفاوت را برای مخاطبانش فراهم آورد. تلاش صادقانه ما با استقبال شور انگیز هموطنان عزیزمان در شمال شهر تهران روبرو شد. عزیزانی که بزرگترین سرمایه و بالاترین انگیزه این مجموعه برای ارائه خدماتی بهتر هستند. در حال حاضر قاصدک شهر با پوشش کامل شمال تهران درهشت منطقه تعریف شده 1 تجریش، 2 سعادت آباد، 3 ونک، 4 پاسداران، 5 فرمانیه، 6 شهرک غرب، 7 شریعتی، 8 یوسف آباد منتشر می شود.


توضیحات بیشتر