فرازمینی ها
نسخه: 9
دسته: سرگرمی
person 6 empty star empty star half star full star full star
قیمت: ۰,۹۹ دلار
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Ali Shekari

فرازمینی ها (فرازمینی ها)

توضیحات

موجودات فضایی وجود دارند یا نه ؟ این سوالی است که سالها مطرح هست و ذهن خیلیها رو به خودش مشغول کرده.بسیاری از افراد به وجود داشتن اونها اعتقاد دارند و نظریه های خودشون رو با دلایل مختلف مطرح می کنند . از طرفی وارد شدن آدمهای فضایی به زمین و دوست شدن اونها با انسان و یا نابود کردن نوع بشر ، موضوع بسیاری از فیلم های علمی و تخیلی شده است و بعد از دیدن این فیلم ها دوباره به سوال نخست برمیگردیم ، آیا آدم فضایی واقعا وجود داره ؟! از فیلم که بگذریم ، شواهد علمی ای وجود داره که میگه بله ، موجودات فضایی وجود دارند و ممکنه که در آینده به ملاقات ما بیان و یا ما اونها رو ملاقات کنیم . با ما همراه باشید تا شما را با این موضوعات آشنا کنیم : بیگانه های خاکستری فرازمینی ها چه کسانی هستند؟ فرازمینی ها کجا هستند؟ منطقه ممنوعه 51 موجودات فضایی چه شکلی هستند؟ دلایل وجود حیات فرازمینی ها ارتباط با فرازمینی ها بشقاب پرنده ها و .....

موجودات فضایی وجود دارند یا نه ؟ این سوالی است که سالها مطرح هست و ذهن خیلیها رو به خودش مشغول کرده.بسیاری از افراد به وجود داشتن اونها اعتقاد دارند و نظریه های خودشون رو با دلایل مختلف مطرح می کنند . از طرفی وارد شدن آدمهای فضایی به زمین و دوست شدن اونها با انسان و یا نابود کردن نوع بشر ، موضوع بسیاری از فیلم های علمی و تخیلی شده است و بعد از دیدن این فیلم ها دوباره به سوال نخست برمیگردیم ، آیا آدم فضایی واقعا وجود داره ؟! از فیلم که بگذریم ، شواهد علمی ای وجود داره که میگه بله ، موجودات فضایی وجود دارند و ممکنه که در آینده به ملاقات ما بیان و یا ما اونها رو ملاقات کنیم . با ما همراه باشید تا شما را با این موضوعات آشنا کنیم : بیگانه های خاکستری فرازمینی ها چه کسانی هستند؟ فرازمینی ها کجا هستند؟ منطقه ممنوعه 51 موجودات فضایی چه شکلی هستند؟ دلایل وجود حیات فرازمینی ها ارتباط با فرازمینی ها بشقاب پرنده ها و .....


توضیحات بیشتر