آسمان چرخنده
نسخه: 1.5.8
دسته: بازی
person 1081 half star full star full star full star full star
قیمت: رایگان
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Turbo Chilli Pty Ltd
سایت پشتیبانی:
http://www.turbochilli.com

آسمان چرخنده (Rolling Sky)

توضیحات

بازی آسمان چرخنده از آن بازی هایی است که هر بار می گویید یکبار دیگر هم تلاش می کنم شاید شد! صفحه را به راست و چپ بکشید و هم از موانع دوری کنید و هم از مسیر درست خارج نشوید.در این بازی با محیط های رنگارنگ و موسقی گیرا، آیا آمادگی دارید تا تمام 5 جهان را به اتمام برسانید؟

A challenging and interesting game where traps and barriers make you addicted. Rolling Sky is a game that pushes the boundaries of your speed and reaction. The splendid 3D effect scene enables you to experience the imaginary traps and barriers. Now, let's control the ball and conquer the world by overcoming challenges. How to play? Drag the ball left or right and avoid all obstacles. Do not deviate from track! Come on! Relentless pursuit of super speed. You can be faster along with the music rhythm! Features: • One-touch control & simple operation • Stunning 3D stereo visual • Rich scenes: massif, cosmos, forest, snowfield, inferno • A challenge to speed and reflex Follow and contact us: It’s pleasant to receive your valuable suggestions. We invite you join us in game improvement and upgrade. Contact us! rollingskyfeedback@conew.com Privacy Policy : http://www.cmcm.com/protocol/site/privacy.html


توضیحات بیشتر