رسم نمودار Desmos
نسخه: 3.3.0
دسته: آموزشی
person 1322 full star full star full star full star full star
قیمت: رایگان
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Desmos
سایت پشتیبانی:
http://www.desmos.com

رسم نمودار Desmos (Desmos Graphing Calculator)

توضیحات

این برنامه به شما کمک می کند نمودارهای مربوط به معادلات مورد نظر خود را به سادگی رسم کنید.

Explore math with Desmos! Plot functions, create tables, add sliders, animate your graphs, and more -- all for free. At Desmos, we imagine a world of universal math literacy and envision a world where math is accessible and enjoyable for all students. We believe the key is learning by doing. To achieve this vision, we’ve started by building the next generation of the graphing calculator. Using our powerful and blazingly-fast math engine, the calculator can instantly plot any equation, from lines and parabolas up through derivatives and Fourier series. Sliders make it a breeze to demonstrate function transformations. It's intuitive, beautiful math. And best of all: it's completely free. Features: Graphing: Plot polar, cartesian, or parametric graphs. There’s no limit to how many expressions you can graph at one time - and you don’t even need to enter expressions in y= form! Sliders: Adjust values interactively to build intuition, or animate any parameter to visualize its effect on the graph. Try typing y=mx+b and adding sliders to get started. Tables: Input and plot data, or create an input-output table for any function. Statistics: Find best-fit lines, parabolas, and more. Calculus: Graph derivatives (d/dx) and explore key concepts by building secant and tangent line sliders. Graph Maclaurin Series (okay, all kinds of Taylor Series, but that guy gets no love...) Evaluate a definite integral (int) in an instant, or plot an integral with varying bounds. Zooming: Scale the axes independently or at the same time with the pinch of two fingers, or edit the window size manually to get the perfect window. Points of Interest: Touch a curve to show maximums, minimums, and points of intersection. Tap the gray points of interest to see their coordinates. Hold and drag along a curve to see the coordinates change under your finger. Scientific Calculator: Just type in any equation you want to solve and Desmos will show you the answer. It can handle square roots, logs, absolute value, and more. Inequalities: Plot cartesian and polar inequalities. Offline: No internet access required. Visit www.desmos.com to learn more and to see the free online version of our calculator.


توضیحات بیشتر