دعاهای دفع چشم زخم
نسخه: 9
دسته: شیوه زندگی
person 6 empty star empty star half star full star full star
قیمت: ۰,۹۹ دلار
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Ali Shekari

دعاهای دفع چشم زخم (دعاهای دفع چشم زخم)

توضیحات

چشم زخم یک خرافه است یا واقعییت ؟؟؟ چشمم شوره ؟؟ مگه میشه ؟؟ چشمت زدن؟؟؟؟ فکر میکنی چشم همه دنبال زندگیته؟؟؟؟ پس این برنامه رو بخون تا هم با چشم زخم آشنا بشی و هم از شر چشم بد در امان بمونی!!! نظر اسلام در مورد چشم زخم و دعاهای دفع

چشم زخم یک خرافه است یا واقعییت ؟؟؟ چشمم شوره ؟؟ مگه میشه ؟؟ چشمت زدن؟؟؟؟ فکر میکنی چشم همه دنبال زندگیته؟؟؟؟ پس این برنامه رو بخون تا هم با چشم زخم آشنا بشی و هم از شر چشم بد در امان بمونی!!! نظر اسلام در مورد چشم زخم و دعاهای دفع


توضیحات بیشتر

no screenshot for ipad