فرار سوسماری
نسخه: 1.3
دسته: بازی
person 41 full star full star full star full star full star
قیمت: ۱,۰۹۹ دلار
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Noodlecake Studios Inc
سایت پشتیبانی:
http://www.noodlecake.com/games/chameleon-run

فرار سوسماری (Chameleon Run)

توضیحات

بازی فرار سوسماری یکی دیگر از بازی های به سبک دویدن مداوم است که با رنگ بندی متفاوت، معنای تازه ای به این سبک از بازی ها داده. هدف شما این است که به هنگام پرش از یک سطح به سطح دیگر، رنگ ها را با هم تطبیق داده باشید چرا که در غیر اینصورت مجبور هستید دوباره تلاش کنید.

Chameleon Run is a unique, fast and challenging autorunner with a colorful twist. Jump, switch and run through expertly crafted levels that will have you running back for more. Your goal is to switch your color to match the ground as you run and jump from platform to platform. Sounds easy right? Well think again! Features - Fast paced running, jumping and switching colors - Fun jumping mechanics like "double jump" and "head jump" - Pixel perfect physics - Stylish, super smooth and colorful graphics - Non-linear levels with 3 special objectives in each one - Compete for the fastest time on each level - Simple two button controls


توضیحات بیشتر