آقای خرچنگ 2
نسخه: 1.7.2
دسته: بازی
person 3 full star full star full star full star full star
قیمت: رایگان
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Illusion Labs
سایت پشتیبانی:
http://www.illusionlabs.com

آقای خرچنگ 2 (Mr. Crab 2)

توضیحات

حدس می زنید که کی برگشته؟ همان خرچنگ قهرمان، دوست داشتنی و سرسخت. اما اینبار او با دوستان تازه ای همراه شده تا در این ماجراجویی تازه تنها نباشه. آیا آقای خرچنگ و دوستانش قادر خواهند بود تا تمای بچه خرچنگ ها را نجاب بدهند؟ برای موفق شدن اون ها نیاز دارند تا در پرش و عبور از گذرگاه های متفاوت تبهر پیدا کنند. همه چیز به دستان شما وابستگی دارد. زمان بندی درست، مهمترین فاکتور در این بازی است.

Mr. Crab 2 is proud to be part of ‘App Store Best of 2016’! Guess who's back? The irresistible, friendly and cool superhero Mr. Crab. This time he brought some new friends to join him on the most beautiful and meaningful adventure. Will Mr. Crab and his friends manage to save all lost baby crabs? To be able to do this they have to master the jumping, go through exciting and adorable passages and last but not least look out for evil enemies. Will the crab heroes ever succeed? Now it's in your hands to help the Mr. Crab and his friends getting their babies back. Timing is everything In Mr. Crab 2 you´ll need to use all your timing and quick thinking to get gold medals on every level. Challenging levels Lots of challenging and beautiful levels. Levels to unlock for free and level to get as gifts in the vending machine. Customize your crab Collect lots of fun stuff like hats and masks to customize your crabs. Follow @illusionlabs on Twitter Like us at www.facebook.com/illusionlabs1 Credits Music composed by Scott Tobin This game is free to play but it offers in-app-purchases. You may disable in-app-purchasing using your device’s settings.


توضیحات بیشتر