هاس پارتی
نسخه: 1.46.0
دسته: شبکه‌های اجتماعی
person 279 empty star half star full star full star full star
قیمت: رایگان
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Alexander Herzick
سایت پشتیبانی:
http://joinhouse.party/

هاس پارتی (Houseparty)

توضیحات

هاس پارتی یک شبکه اجتماعی رو در رو است که در آن می توانید با افرادی که ارزش زیادی برایتان دارند ارتباط برقرار کنید. این اپ می تواند زمانی که دوستانتان در خانه هستند به شما اطلاع بدهد و از آماده بودن آنها خبر رسانی کند. این اتفاق برای شما که اپ را باز می کنید رخ می دهد و دوستانتان را از حاضر بودن شما با خبر می کند.

Houseparty is the face-to-face social network where you can connect with the people you care about most. The app makes connecting face to face effortless, alerting you when your friends are “in the house” and ready to chat so you can jump right into the conversation. The same goes for you opening the app! Your friends will know you’re in the app and ready to chat, so they can join you (…because rejected calls are so last year). Houseparty is truly the next best thing to hanging out in person. See your friends more often on Houseparty. Questions? Comments? Just want a friendly hello? hello@houseparty.com Twitter/Instagram: @houseparty


توضیحات بیشتر