مرکاری: اپ فروش
نسخه: 6.103.0
دسته: خرید
person 10988 half star full star full star full star full star
قیمت: رایگان
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Mercari, Inc.

مرکاری: اپ فروش (Mercari: The Selling App)

توضیحات

کالایی را نیاز ندارید؟ آن را بفروشید، ارسال کنید و پول بگیرد. مرکاری سریع ترین و آسان ترین روش برای خرید و یا فروش هر چیزی که فکر می کنید است. در کسری از ثانیه خرید یا فروش خود را انجام دهید بدون اینکه زمانتان را تلف کرده باشید.

NOT USING IT? SELL IT. SHIP IT. GET PAID. This is Mercari. The fast and easy way to sell (or buy) almost anything. Fashion to toys. Sporting goods to electronics. All the brands you know and love. Got stuff you don’t use, never used or simply outgrew? Sell it. SELLING IS FAST & EASY. * List in minutes. Just take a few photos, add a description and set your price. * Listings are free. Flat 10% selling fee only charged when your sale completes. NO MEETUPS * All items ship. * Printable shipping label emailed to you when your item sells. Just print and ship. UP TO 70% OFF. ALL THE BRANDS YOU LOVE. * Great stuff. New and used. * Over 150,000 items for women, men, kids and home added each day. * Free shipping on millions of items. WE'VE GOT YOUR BACK. * Money Back Guarantee. Receive your item as described. Or your money back. * 24 hour customer support.


توضیحات بیشتر