ای پلاس -  مدیریت در زمان بحران
نسخه: 1.2
دسته: خرید
person 6 empty star empty star half star full star full star
قیمت: ۲,۹۹ دلار
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Alex Baik

ای پلاس - مدیریت در زمان بحران (A+ Learn How To Use Survival Gears and Pack Emergency Kit Lists)

توضیحات

آیا شما برای مواجه با هرگونه حوادث غیر مترقبه آمادگی دارید؟ این برنامه یک راهنمای کامل و الزامی برای افرادی است که قصد دارند تا در مقابل این دسته از حوادث آمادگی پیدا کنند. این اپلیکیشن کمک های اولیه پاسخ تمامی سوال های شما در مورد زنده ماندن در شرایط دشوار را خواهد داد.

*** 48 Hour Sale - 50% Off - Buy Soon *** Are You Really Prepared in the Event of a catastrophe? This is a Comprehensive Guide to What You Must Be Prepared for in Any Given Disaster. Here is What You Will Discover Inside as follows, * Survival Gear * Food & Water (Basic Preparation) * Survival Shelter * Light Your Fire * All Weather Blanket * First Aid Kit * Vehicle Kit * Navigation * Signal & Communication * Tools & Equipment And Reality Users Videos & Much More! This "Survival Kit List" App will Give You Answers About "How To Be Prepared the Kit in Any Emergency". Well, What Are You Waiting For? Download and Learn How To Be Prepared in Any Given Disaster! Get it Now Before Promotion Ends!


توضیحات بیشتر