گلوملاگ
نسخه: 2.2.1
دسته: عکاسی
person 2330 half star full star full star full star full star
قیمت: ۰,۹۹ دلار
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Thomas Tsopanakis
سایت پشتیبانی:
https://thomastsopanakis.wordpress.com/2014/03/08/gloomlogue/

گلوملاگ (Gloomlogue)

توضیحات

عکس های خودتون رو به نقاشی های مصور خیره کننده تبدیل کنید. این اپ کاربردی با ظاهری ساده، مستقیم و با کلی ابزار قدرتمند به شما اجازه می دهد در عرض چند ثانیه آثار هنری جدیدی خلق کنید. ابزارهای کنترل روشنایی، کنتراست، های لایت کننده، شدت رنگ، تیزی، درخشانی و کلی افکت جالب دیگر که اجازه دست کاری را به کاربر می دهند از جمله ویژگی های این اپ هستند.

Transform your photos into stunning, illustrated gloom paints. Be CREATIVE, BOLD & UNIQUE and create your own style with hundreds of effects & tools: UNIQUE FILTERS • 50 authentic, film-inspired filters • Auto adjust filter for instant fixes that uniquely adapts to colors and fine tune brightness, saturation, contrast, and more RGB CURVES • RGB, red, green, blue curves • Essential for photographers and assistant for artists BOKEH, COLOR, BORDER, DRAW • 34 beautiful bokeh shapes and light effects • Experiment with different color palettes: monochrome, white-point, and false color • Add and customise text and borders • Draw on images MIRRORS, DISTORT, HALFTONE • 52 modern, edgy mirror effects • Amazing distort options, including: bump, light tunnel, pinch, twirl, glass and many more • 23 halftone filters for amazing painterly effects SKEW, CROP, ROTATE • Correct horizontal and vertical perspective distortion • Straighten crooked photos • 11 crop presets, expand, rotate and flip filters PROFESSIONAL ADJUSTMENT CONTROLS 16 Precise & selective controls: • brightness, contrast, saturation, exposure, sharpness, vibrance, vignette, shadows, highlights, temperature, tint, hue, gamma, sepia, blur, glow and angle • adjust controls simultaneously PHOTO EXTENSION Add Gloomlogue filters from within the Photos apps IMAGE ANALYSER • Generate the histogram of the image • Calculate average, maximum, minimum, maximum alpha and minimum alpha colours of the image INNOVATIVE INTERFACE • Simple, minimal design • List of edits to jump between stacks • Touch and hold to preview original image from everywhere Be sure to tag your photos with #gloomlogue Have ideas for new features or improvements? We'd love to hear from you: thomastsopanakis.com/gloomlogue


توضیحات بیشتر