جادوگرها و ارابه ها
نسخه: 1.03
دسته: بازی
person 104 half star full star full star full star full star
قیمت: ۴،۰۹۹ دلار
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Touch Dimensions

جادوگرها و ارابه ها (Wizards and Wagons)

توضیحات

ارباب شیاطین شکست خورده و صلح به عرصه زندگی مردم بازگشته است، اما این یعنی مردم قهرمان دیگر کاری برای انجام ندارند. حالا شما به عنوان یک قهرمان ارابه به دست باید تلاش کنید تا در این دوره تازه به زندگی خود ادامه بدهید. داد و ستد را بیاموزید و در ده، روستا و شهر و در میان شخصیت های بامزه بازی، برای خود زندگی درست کنید.

The Demon Lord has been defeated, and peace has returned to the realm -- but this means that the resident Hero is officially out of a job. Armed with a small wagon, can you make a living in this new era? In Wizards & Wagons, youll buy, barter, trade and sell goods in a vast fantasy world filled with villages, towns, kingdoms, and comical characters always ready to send you on the most ludicrous errands! \n\nKEY FEATURES:\nBuy and sell goods in a vast fantasy world\nCunningly exploit public gatherings and festivals for profit\nTake on randomly-generated assignments from the Commerce Guild\nManage your inventory space with a Tetris-like system\nRegularly upgrade your wagon and equipment\nDefend your precious cargo from the likes of thieves, ogres . . . and even a massive world turtle!


توضیحات بیشتر