سودوکو نسخه کامل
نسخه: 2.0
دسته: بازی
person 53 empty star half star full star full star full star
قیمت: ۲,۹۹ دلار
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Santiago Romani Castroman

سودوکو نسخه کامل (Sudoku Pro Edition)

توضیحات

سودوکو بازی منطقی اعداد است که ترکیب و چینش درست اعداد در آن حرف اول را می زند. هدف این بازی چینش 9 در 9 اعداد است و می بایست در هر ستون، ردیف، هر کدام از خانه های 3 در 3 ، ترکیب تمامی اعداد 1 تا 9 وجود داشته باشد. این اپ شامل 4 سبک از بازی سودوکو است که شامل کلاسیک، رنگ بندی شده، برندها و حروف می شود.

Sudoku Pro Edition Originally called Number Place is a logic-based combinatorial number-placement puzzle. The objective is to fill a 9×9 grid with digits so that each column, each row, and each of the nine 3×3 sub-grids that compose the grid contains all of the digits from 1 to 9. The puzzle setter provides a partially completed grid, which for a well-posed puzzle has a unique solution. This App contain 4 packs of Sudoku, classical, colors, brands and letters


توضیحات بیشتر