اِسفیر - مدیریت سوشال اپ ها در یکجا
نسخه: 1.0
دسته: شبکه‌های اجتماعی
person 7 empty star empty star full star full star full star
قیمت: ۹,۹۹ دلار
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Guyverson Junior Vernous
سایت پشتیبانی:
https://www.instagram.com/guyjuniorv/

اِسفیر - مدیریت سوشال اپ ها در یکجا (Spher - All Social Media Apps (In One))

توضیحات

تا به حال شده به این فکر ید که چطور می شود تمامی حساب های شبکه های اجتماعی خود را در یکجا مدیریت کنید. به کمک این اپ می تواند تمامی اپ ای زیر را به راحتی مدیریت کنید. - Instagram - Facebook - Twitter - Youtube - Google+ - Pinterest - Dropbox - Evernote - Linkedin - Tumblr بیش از 20 اپ را می توانید به کمک اِسفیر مدیریت کنید.

-------BLACK FRIDAY SALE------------- Have you ever wished that all the social media apps were all in one single app there's your answer, Spher has all the major social apps in it including: - Instagram - Facebook - Twitter - Youtube - Google+ - Pinterest - Dropbox - Evernote - Linkedin - Tumblr And many more, there are over 20 social media apps in this application


توضیحات بیشتر

no screenshot for ipad