تبدیل واحد
نسخه: 1.1
دسته: آموزشی
اندازه: -
person 7 empty star full star full star full star full star
قیمت: رایگان
زبان: فارسی
شرکت سازنده:
حسین تجری

تبدیل واحد (-)

توضیحات

این برنامه٬ ابزاری بسیار آسان برای تبدیل سریع بسیاری از واحدهای اندازه گیری به یکدیگر می باشد. اکثر واحدها را به راحتی با این نرم افزار میتوان به یکدیگر تبدیل کرد. لیست این واحدها عبارتند از : * جرم ( گرم - میلی گرم - کیلو گرم - تن - تن کوتاه - تن بلند - پوند - اونس ) * حجم ( سانتی متر مکعب - لیتر - اینچ مکعب - فوت مکعب - گالن آمریکا - گالن امپریال - بشکه آمریکا و...) * داده رقمی ( بیت - بایت - کیلوبایت - مگابایت و...) * دما ( سانتیگراد سلسیوس - فارنهایت - کلوین ) * زاویه ( درجه - رادیان - گرادیان ) * سرعت ( متربرثانیه - متربردقیقه - کیلومتر بر ساعت - فوت بر ثانیه - فوت بر دقیقه - مایل بر ساعت ) * شار جرمی ( کیلوگرم بر ساعت - پوند بر ساعت - کیلوگرم بر ثانیه - تن بر ساعت ) * شار مایع حجمی ( لیتر بر ثانیه - لیتر بر دقیقه - مترمکعب بر ساعت - فوت مکعب بر دقیقه و...) * شار گاز حجمی ( متر مکعب نرمال بر ساعت - فوت مکعب استاندارد بر ساعت و...) * طول ( متر - اینچ - فوت - یارد - مایل و...) * فشار ( بار - پاسکال - میلیمتر جیوه - اتمسفر - متر آب - فوت آب - اینچ جیوه و...) * مساحت ( متر مربع - اینچ مربع - فوت مربع - یارد مربع ) * چگالی ( کیلوگرم بر متر مکعب - پوند بر فوت مکعب - پوند بر اینچ مکعب و...) * گشتاور ( نیوتن متر - کیلوگرم نیرو متر - فوت پوند - اینچ پوند ) این نرم افزار در دو نسخه آیفون و آیپد در دسترس بوده و از نسخه های آی او اس بالاتر از ۶ پشتیبانی می کند.

Persian Unit Converter All Conversion and Categories: Angles Gradients, Radians, Degrees Area Square centimeter, Square meter, Square inch ,... Length/Distance Millimeters, Centimeters, Inches, Feet, Yards, Meters, Kilometers, Miles, ... Pressure Pascal, inch H2O, inch mercury, ... Speed centimeters/second, meters/second, kilometers/hour, miles/hour, ... Temperature Celsius, Fahrenheit and Kelvin Weight/Mass Kilograms, Pounds,...


توضیحات بیشتر