محاسبه گر روزهای برفی
نسخه: 4.0
دسته: آب و هوا
person 156 empty star empty star half star full star full star
قیمت: ۰,۹۹ دلار
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
David Sukhin
سایت پشتیبانی:
http://www.snowdaycalculator.com/

محاسبه گر روزهای برفی (Snow Day Calculator)

توضیحات

این اپ یک ماشین حساب برای پیشگویی و بدست آوردن زمان روزهایی است که احتمال بارش برف در آنها وجود دارد. ماشین حساب این اپ می تواند با دریافت اطلاعات هواشناسی، روزهایی که بالاترین احتمال بارش برف دارند را به شما اطلاع بدهد.

Snow Day Calculator App! Get the prediction power of the Snow Day Calculator in an App. Using just your zip code, David Sukhin's famous Snow Day Calculator will predict the chance of a snow day. The Snow Day Calculator automatically pulls weather information from the National Weather Service and uses a carefully developed formula to give super accurate snow day predictions for your school! Predictions always use the most recent weather information and new predictions become available at noon each day. You can also sign up for Snow Day Notifications for up to three days in advance and join your school group for even more accurate predictions! What's your chance for a snow day tomorrow? Some optional features of the app may occasionally use location services which may affect your battery life. You have the option to enable and disable these features at any time.


توضیحات بیشتر