کیوبیکا
نسخه: 1.1.4
دسته: بازی
person 9 empty star empty star full star full star full star
قیمت: رایگان
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Tigrido
سایت پشتیبانی:
http://tigrido.com

کیوبیکا (Cubica)

توضیحات

کیوبیکا یک بازی فکری ساده و زیباست شما در این بازی باید اشکال مختلف ولی هم رنگ را با هم ترکیب کنید. در صورت انجام تمامی چالش های موجود، به مرحله بعدی خواهید رفت.

Cubica is a bright and unique puzzle game. You have to compose certain figures of the same colored cubes. When the all goals are reached - the game takes you to the next round! If you are running out of moves - don’t worry because you don’t have to start from the beginning. Cubica allows you to continue your play from very the last round you had reached! The fun has no end! You can play Cubica in the day mode, or night mode, or in the color blind mode. This game is really worth your attention! https://www.youtube.com/channel/UCz3mcj79c6mwy1N674iQIZA https://www.facebook.com/tigrido/ https://twitter.com/Tigrido


توضیحات بیشتر