برخورد
نسخه: 1.0
دسته: بازی
person 6 empty star empty star half star full star full star
قیمت: ۱,۰۹۹ دلار
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
ScrollView Games
سایت پشتیبانی:
http://www.scrollviewgames.com/Incidence.htm

برخورد (Incidence)

توضیحات

برخورد یک بازی مینیمال در مورد عبور از مسیرهای پر پیچ و خم و معمایی است. شما در این بازی فکری می بایست زاویه ضربه های خود را به گونه ای هدف گیری کنید بتوانید به مرحله بعد بروید. هر مرحله را باید در چهار ضربه به پایان برسانید.

“Incidence” is a minimalist billardsvania game about reflecting across dangerous mazes. In this action – puzzle game, you must carefully angle your shots to reach the goal and advance to the next level. Each level must be completed in four shots, each shot bounces six times, so immense calculation and planning is needed to succeed. There are hundred levels to beat. As you advance, new obstacles and tiles unfold. Incidence will be updated with hundreds of new levels every now and then. Features: -Easy to learn gameplay. -Minimalist art style. -100 Levels! (and more to come). -New challenges as you progress.


توضیحات بیشتر