نگهداری از دایناسور
نسخه: 4.11.0
دسته: بازی
person 442997 half star full star full star full star full star
قیمت: رایگان
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Backflip Studios
سایت پشتیبانی:
http://www.backflipstudios.com

نگهداری از دایناسور (DragonVale)

توضیحات

اهل نگه داری از حیوانات می باشید.از بین دایناسور های بازی هرکدام را که می خواهید انتخاب و از او نگه داری کنید.در این بازی زیبا و اعتیاد آور یک جزیره جادویی ساخته و دایناسور خود را پرورش دهید،رقابت های گوناگون را طی کرده و در مزرعه کشاورزی کنید.برای انجام بازی نیاز به اتصال به اینترنت می باشد.بازی رایگان بوده اما امکان خرید درون بازی وجود دارد

Discover the most popular dragon collecting game in the world! Can you hatch them all? Your dragon-filled fantasy park awaits in DragonVale! Breed, hatch, and raise over 400 different mythical dragons. If you’ve got dragon mania, DragonVale is the game for you! Features - Grow and harvest Dragon Treats, then feed your dragons to level up - Baby dragons to mythical dragons, nurture your majestic fantasy animals - Enter your dragons in fun races and send them on quests to win epic treasures and Dragon Cash - Discover new dragons, decorations, habitats, and activities during special seasonal events - Explore space by collecting special Galaxy Dragons - Collect and categorize your city of dragons - Keep track of all the dragons you hatch and breed in the Dragonarium - Connect and share with your friends online - Team up with friends in the Cooperative Breeding Cave - Send gems and gifts to friends in DragonVale - Dragon eggs! Spectacular visuals and sparkling animations - Impressive and unique art for each egg, baby, juvenile, adult, and elder dragon - DragonVale is accompanied by an original soundtrack written by our award-winning composer Legend holds that dragons are fierce, fire-breathing monsters - but DragonVale proves that these fantasy creatures are more than just breeding beasts. From cute and cuddly, to massive, time-bending creatures. DragonVale has it all. Build and decorate beautiful floating islands in the sky to create your ultimate park. Your park, your Dragons, your DragonVale! Play DragonVale today! It’s free. _______________________________ PLEASE NOTE! Some game items can be purchased for real money. If you don't want to use this feature, please disable in-app purchases. DragonVale requires an internet connection to play. DragonVale is brought to you by Backflip Studios, makers of absurdly fun mobile games and a proud partner of Hasbro, Inc.


توضیحات بیشتر

no screenshot for iphone

no screenshot for ipad