جوشن کبیر
نسخه: 1.2
دسته: کتاب‌‌ها
person 0 empty star empty star empty star empty star empty star
قیمت: رایگان
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Iman Azizi

جوشن کبیر (JoshanKabir)

توضیحات

دعای جوشن کبیر، مشتمل بر ۱۰۰ بند است که در هر بند ۱۰ نام و صفت پروردگار ذکر شده است بجز بند ۵۵ که ۱۱ نام را دربر دارد. در این برنامه شما میتوانید مانند یک کتاب دعا، جوشن کبیر را بخوانید. توسط یک منو میتوانید به بند یا فراز مورد نظرتان به سرعت دسترسی داشته باشید. ترجمه فارسی نیز برای دعا فراهم شده است. امیدواریم که این برنامه، نیاز شما کاربر گرامی را برآورده نماید

Jawshan Kabir is a long Islamic prayer that contains 1001 names and attributes of God. Muslims often read the Jawshan kabir in Laylat al-Qadr in Ramadan but some Hadiths recommend reading it at the beginning of Ramadan. In this application you can read the prayer completely just like a book. Also, you have access to parts of prayer by a slide menu. دعای جوشن کبیر، مشتمل بر ۱۰۰ بند است که در هر بند ۱۰ نام و صفت پروردگار ذکر شده است بجز بند ۵۵ که ۱۱ نام را دربر دارد. در این برنامه شما میتوانید مانند یک کتاب دعا، جوشن کبیر را بخوانید. توسط یک منو میتوانید به بند یا فراز مورد نظرتان به سرعت دسترسی داشته باشید. ترجمه فارسی نیز برای دعا فراهم شده است. امیدواریم که این برنامه، نیاز شما کاربر گرامی را برآورده نماید با ما در تماس باشید Contact Us: app@micronic.ir


توضیحات بیشتر