ثقلین
نسخه: 2.0
دسته: منابع و مراجع
person 0 empty star empty star empty star empty star empty star
قیمت: رایگان
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
morteza nayeri

ثقلین (Thaqalayn)

توضیحات

ثقلین برنامه کاربردی برای شیعیان شامل قرآن کریم همراه با ترجمه فارسی ، انگلیسی و صوت کامل با ۲ قاری متن نهج البلاغه همراه با ترجمه فارسی متن صحیفه سجادیه همراه با ترجمه فارسی منتخب ادعیه و زیارات همراه با متن عربی و ترجمه فارسی و قرائت ادعیه قبله نما اوقات شرعی و یادآور اذان براساس موقعیت شما تقویم شمسی؛ میلادی و قمری برنامه به دو زبان فارسی و انگلیسی

Thaqalayn is a useful application for Shia Muslims around the world. It includes the following features: The Noble Quran with both English and Persian translations as well as the full recitation of the Quran by two reciters The text of Nahj al-Balaghah with Persian translation The text of Sahifah al-Sajjadiyyah with Persian translation A selection of supplication and visitations along with their Arabic text and Persian translations as well as their recitation Compass for the 'direction of prayer' (qiblah) Prayer times plus a call-for-prayer (adhan) reminder based on your location Gregorian, Islamic lunar and solar calendars The application comes in both English and Persian languages ثقلین برنامه كاربردى برای شیعیان شامل قرآن کریم همراه با ترجمه فارسی ، انگليسى و صوت كامل با ٢ قارى متن نهج البلاغه همراه با ترجمه فارسی متن صحیفه سجادیه همراه با ترجمه فارسی منتخب ادعيه و زيارات همراه با متن عربی و ترجمه فارسی و قرائت ادعيه قبله نما اوقات شرعی و یادآور اذان براساس موقعیت شما تقویم شمسی؛ میلادی و قمری برنامه به دو زبان فارسی و انگلیسی


توضیحات بیشتر