باتری هلس - پزشک شما
نسخه: 2.1
دسته: کاربردی
person 97 half star full star full star full star full star
قیمت: ۱,۹۹ دلار
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Yaroslav Snisar

باتری هلس - پزشک شما (iDevice - Check device)

توضیحات

باتری هلس به مانند یک پزشک واقعی، قادر است به لطف تکنیک های خاصی، شرایط باتری، شارژ و دیگر کارکردهای مرتبط با آن را بررسی و مشخص کند. منحصر به فرد ترین ویژگی این اپ، مشخص شدن میزان افت باتری و یا وضعیت سلامت آن است.

Check your device! iDevice the most complete and elegant application to retrieve specifications of your device. You will be able to monitor its performance, watch real time CPU usage graphs, and discover a lot more about your device. It's a system monitor and diagnostic tool for iPhone, iPad and iPod Touch. Features: • System Monitor • Overview of your device's actual runtimes • Testing of all hardware functions • Gorgeous graphic user interface • No Ads Hardware test: • Camera • Screen • Speaker • Microphone • Headphones • Flashlight • Volume button • Vibration/Taptic Engine • Proximity Sensor • Touch ID/Face ID • Accelerometer • GPS • Compass • Barometer/Altimeter • 3D touch/Touch screen • Brightness • NFC • Gyroscope/Device motion Device Information: • General • CPU • GPU • Memory • Storage • Network


توضیحات بیشتر