مجرم فراری
نسخه: 1.4
دسته: بازی
person 7033 half star full star full star full star full star
قیمت: رایگان
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Ketchapp

مجرم فراری (Police Runner)

توضیحات

شما تحت تعقیب پلیس هستید؟ فکر می کنید چقدر می توانید دوام بیاورید؟ با دستی کشیدن مسیرتان را ادامه دهید و حرکاتتان را به درستی انجام دهید تا به دست پلیس نیوفتید.

You're being chased. How long can you last? Drift your way through a joyful journey, where every drift and skid matters! Avoid police cars and armored tanks while mastering your near-miss and close-call skills, upgrade your getaway vehicle and enjoy an epic revenge sensation! ◉ Upgrades and customizations ◉ Multiple getaway vehicles ◉ Progressive difficulty ◉ Guaranteed smiles ◉ Revenge mode ◉ Skill rewards ◉ Hours of fun


توضیحات بیشتر